فیلم توضیحی MNP / Suntory (نحوه ساخت آن) راه اندازی شد


پرورش دهنده گیاهان زینتی MNP / Suntory یک ویدیوی متحرک جدید راه اندازی کرد که در آن توضیح می دهد که چگونه انواع و مارک های خود را برای بازار گل فروشی اروپا هر سال از سال 1989 توسعه می دهند. احتمالاً مارک های Surfinia®، Senetti®، Princettia®، Beedance®، Surdiva®، یا زیر مجموعه معروف ماندویلا…منبع