شرکت هلندی مادران فنلاندی را با آستین گل رز جدید جشن می گیرد


این روز مادر برای مادران فنلاندی بیش از هر زمان دیگری جشن خواهد بود. شرکت هلندی HPD برای اولین بار یک آستین سفید با پاپیون به گل رزهای گلدانی خود اضافه کرده است. آنها اینها را از کوئن پک سفارش دادند. هفته گذشته، آنها شروع به پوشاندن 35000 گل رز گلدانی در چهار رنگ کردند: سفید، صورتی روشن، صورتی تیره و…منبع