سریال جدید Callisterphus Buttons ساخته مارگین پر

مارگین پر یک سری جدید به مجموعه خود معرفی کرده است: Callistephus Buttons. گل های آبی، سفید و صورتی در مزارع گل کنیایی خود رشد می کنند و ساقه هایی تا 80 سانتی متر تولید می کنند. Callistephus همچنین به عنوان “China aster” شناخته می شود. در مقایسه با ستاره های چینی فعلی، سری Buttons گل های بزرگ تری دارد. اندازه گل گل اصلی می تواند به قطر 6 سانتی متر برسد.

شراکت
این سریال توسط ساکاتا پرورش یافته است. اگر آشنا به نظر می رسد به این دلیل است که سریال Campanula Champion از Marginpar از همان آزمایشگاه می آید. ساکاتا بیش از صد سال تجربه در توسعه ژنتیک با کیفیت برای گیاهان بستر، گیاهان گلدانی و گل های شاخه بریده دارد.

دسترسی
در حال حاضر، Marginpar در حال رشد سری Callistephus Buttons در مزرعه Bondet در کنیا است و تولید آن در نوسان کامل است. این مجموعه همه روزه، در تمام طول سال، در Royal FloraHolland Aalsmeer در 60، 70 و 80 سانتی متر در دسترس است.منبع