دپارتمان گلکاری به کشاورزان می رسد

برای افزایش تولید گل جامو و کشمیر، وزارت گل‌کاری امروز با برگزاری یک اردوی آگاهی‌رسانی بزرگ که در آن عضو DDC از خونموه و رهبر جوان BJP، ار ایجاز حسین، مهمان اصلی بود، با مردم خونموه تماس گرفت.

در این مراسم مسئولان اداره گل و گیاه ضمن آگاهی دهی به کشاورزان اظهار داشتند که کشور دارای بازار بزرگ داخلی گل است و واردات فعلی گل شاخه بریده 14 درصد است. آنها گفتند که J&K تنها 10 در درصد گلها را به صورت محلی تولید می کند. 90 در صد مرکز از گل مندیس کشور آورده شده است. این ارقام انگیزه ای برای یک کشاورز کشمیری برای ورود به عرصه کشت گل و گیاه است.

مقاله کامل را در www.kashmirpatriot.com بخوانیدمنبع

آگاه سازی کشاورزان در مورد تعداد زیادی از طرح های CSS برای تولید گل. ار ایجاز حسین به عنوان مهمان اصلی شرکت می کند، کشاورزان را ترغیب می کند تا ابزارهای جدید تولید گل را اتخاذ کنند، از طرح های سودمند بخش استفاده کنند. ده ها کشاورز ثبت نام در محل را انتخاب می کنند

آنها گفتند که گلکاری به عنوان منبعی جایگزین برای معیشت کشاورزان کوچک و حاشیه ای ظهور کرده است. گلکاری در افزایش درآمد کشاورزان موفق بوده است. این بخش به دلیل عملکرد بهتر و تقاضای روزافزون توجه جامعه کشاورز را به خود جلب کرده است. مقامات گل‌کاری گفتند که طرح‌های مختلف حمایت‌شده مرکزی (CSS) مانند MIDH، RKVY، و ATMA برای ارتقای بخش تجاری گل‌کاری در حال اجرا هستند. این بخش در حال سازماندهی آموزش منظم در داخل و خارج از J&K برای کشاورزان/کشاورزان است تا آنها را از روندهای مدرن در بخش گلکاری آگاه کند. مقامات گفتند: “برنامه های آگاه سازی/بازدیدهای در معرض دید توسط این اداره سازماندهی می شود تا کشاورزان بیشتر و بیشتر را جذب کنند.”