دهقان نیوز اخبار کشاورزی | gold-flower

بیشتر کشاورزان برای کسب نتایج بهتر از فناوری سیستم موقعیت یابی جهانی استفاده می‏ کنند. شما می توانید ماشین خود را در حالت رانندگی خودکار تنظیم کنید و این روند می تواند زمینه شما را بدون انسان شخم بزند. پیش بینی عوامل موثر در تولید کشاورزی اگر چه امری است پیچیده؛ اما غیر ممکن نیست. همانطور که می دانیم یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای توسعه به مفهوم عام آن (توسعه پایدار) گسترش سطح دانش و اطلاعات در هر یک از ارکان و بخش های یک جامعه پیشرو و پویاست.

  • پژوهشگران این پروژه تاکنون موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شامل “رفتگر ماهی چیچکی، رفتگرماهی السا، لوچ احمدی و ماهی نازک اسماعیلی” از آب‌های داخلی ایران و ترکیه شده‌اند …
  • اثر متقابل تیمارها نیز بر تعداد برگ در سطح احتمال 1 % و بر وزن خشک ریشه، گل و ساقه گل‌دار در سطح احتمال 5% معنی‌دار شد.
  • پرداختن به این موضوع امکان برنامه ریزی های دقیق و جامع و جزءنگر را در تمام سطوح و زیر بخش های کشاورزی فراهم می آورد.
  • همانطور که می دانیم یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای توسعه به مفهوم عام آن (توسعه پایدار) گسترش سطح دانش و اطلاعات در هر یک از ارکان و بخش های یک جامعه پیشرو و پویاست.
  • نیز، اثر ارقام روی همه صفات (تعداد ردیف در بلال، روز تا بلال­دهی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، طول بلال، وزن خشک ساقه و برگ، وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، بهره­وری مصرف آب و پرولین برگ) در سطح یک درصد معنی­دار شد.

شیوه های نوین کشاورزی بر تولید، افزایش سرمایه، هزینه­ ها و قوام محصولات زراعی تأکید دارد. در مقابل، شیوه های سنتی کشاورزی بر بومی سازی، تنوع زیستی و منابع ژنتیکی مشترک برای بسیاری از محصولات مختلف تأکید دارد. در اوایل قرن بیستم با استفاده از نیتروژن مصنوعی با سموم دفع آفات، مکانیزاسیون و سنگ فسفات معدنی، تولید محصول بسیار افزایش یافته و انقلاب سبز در تولید برنج، گندم، ذرت و غیره نام گرفته است. کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب از افتتاح هفت پروژه بخش کشاورزی این شهرستان در ایام دهه فجر خبر داد.

پلیس لس‌آنجلس در آبیاری گیاهان و باغ‌ها بر شهروندان نظارت می‌کند

در این ویکی‌پدیا پیوندهای زبانی در بالای صفحه و هم‌تراز با عنوان مقاله قرار دارند.

بهترین اپلیکیشن‌های بانکی ایران: بانک کشاورزی

نقش و تاثیر کشاورزی در توسعه پایدار و همه جانبه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک کشور غیر قابل انکار است. افراد بیشتری به محصولاتی مانند غذا، پارچه و غیره نیاز دارند که این امر تماما به تولید محصولات کشاورزی بستگی دارد. کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از افزایش ۶ برابری تولیدات کشاورزی کرمانشاه نسبت به پیش از انقلاب خبر داد.

گزارش تصویری از حضور شرکت شهرک های کشاورزی در هفتمین نمایشگاه جامع بین المللی کشاورزی

نتایج نشان داد که کل آب مورد نیاز گیاه رزماری معادل 597 میلی‌متر بود و از کل آب مورد نیاز گیاه به ترتیب مقادیر321 میلی‌متر (54%)،260 میلی‌متر (44%) و201 میلی‌متر (34%) از طریق آب زیرزمینی با کیفیت­های 1، 2 و 4 دسی زیمنس برمتر تأمین گردید. سهم آب زیرزمینی مجله خبری گل و گیاه برابر 4/9 ، 3/9 و 3 میلی‌متر در روز به ترتیب متعلق به تیمارهای آب زیرزمینی با شوری 1، 2 و 4 دسی زیمنس بر متر بود. اثرات شوری آب زیرزمینی بر عملکرد و پارامترهای گیاه رزماری در سطح 5% معنی‌دار بود که نشان­دهنده مقاوم بودن این گیاه به شوری بود.

http://ahwaz-music.ir