داک لک وارد فصل گل تت می شود

در روزهای منتهی به تعطیلات سال نو قمری یا تت، منطقه پرورش گل شهر Buon Ma Thuot پر از شلوغی است. تولیدکنندگان و بازرگانان برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده در روزهای پایانی سال مشغول برداشت و حمل گل هستند.منبع

در منطقه پرورش شکوفه هلو Nhat Tan در استان داک لک، کشاورزان امسال هیجان زده هستند زیرا اکثر درختان قبلاً توسط تاجران با قیمت بالاتری نسبت به سال های گذشته سفارش داده شده است.