دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | gold-flower

این ارقام شامل پردیس، عقیق، سروش، زرین، یاقوت کبود، بی‌دانه سیاه، الماس و رخش است که از بین بیش از سه هزار دورگ به دست آمده، انتخاب و معرفی شدند … ای‌کلای انتروتوکسیژنیک K۹۹ یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای مرتبط با اسهال شناخته می‌شود و ایمنوگلوبین‌های زرده تخم‌مرغ به‌همراه پروبیوتیک‌ها به‌عنوان یک جایگزین ارزان برای آنتی‌بیوتیک‌ها جهت پیشگیری و درمان عفونت‌ها است. و اما تهدید عمده برای توسعه مدرن کشاورزی ناشی از عدم علاقه و تمایل به سرمایه گذاری کشاورزان نیست، بلکه مخالفت تصمیم گیرندگانی است که مخالف تغییر سیاست سازنده در کشاورزی شده اند.

  • شما می توانید ماشین خود را در حالت رانندگی خودکار تنظیم کنید و این روند می تواند زمینه شما را بدون انسان شخم بزند.
  • از طریق فناوری اطلاعات می توان اطلاعات مربوط به پیش بینی هوا و شرایط آب و هوایی را دانست.
  • سیاست گسترش کشاورزی در ایران بدون توجە بە توان اقلیمی و سرزمینی سبب شد در مناطقی کە امکان تأمین آب کافی برای محصولات در آنجا وجود ندارد کشاورزی نامتوازن و ناپایدار توسعە پیدا یابد و تأمین آب برای آن بە انتقال آب بین حوضەای وابستە شود.
  • بیشترین بهره‌وری آب در آبیاری فتیله‌ای با قطر سه سانتی‌متر، 11/19 و کمترین بهره‌وری آب در تیمار آبیاری قطره‌ای 9/06 کیلوگرم بر مترمکعب آب به دست آمد که دارای اختلاف 24% است.
  • آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 و 1401 در شهرستان نکا انجام شد.

کشاورزی نوین رویکردی در حال تحول در نوآوری ها و شیوه های کشاورزی است که به کشاورزان کمک می کند تا بهره وری را افزایش دهند و منابع طبیعی مانند آب، زمین و انرژی لازم برای تامین نیازهای غذایی، سوخت و فیبر جهان را کاهش دهند. واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌‌ها معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌‌های قند و شکر کشور خبر داد. همایش بزرگداشت دهه مبارک فجر با موضوع دستاروردهای دولت سیزدهم برگزار شد همایشی با موضوع ارائه دستاوردهای دولت سیزدهم و برنامه های پیش رو با حضور دکتر علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد. تولید همچنان به طور مداوم باعث بهبود رژیم های غذایی می شود و این نشان دهنده افزایش در دسترس بودن همه غذاها، تنوع رژیم ها و دسترسی به محصولات غذایی با پروتئین بالا است.

تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی ۳۴ قلم کالای اساسی

همچنین کاهش 15%، 30% و 45% میزان آب آبیاری سبب کاهش صفت تعداد گل (25/7%، 32/8%، و 54/3%) و بهره‌وری فیزیکی مصرف آب (18/8%، 21/5% و 24/2%) شد. بیشترین میزان وزن خشک گل، ریشه و شاخه جانبی به ترتیب با 0/29، 0/5 و 0/74 گرم در بوته در تیمار آبیاری مغناطیسی به میزان ظرفیت زراعی مشاهده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، اعمال میدان‌ مغناطیسی 0/6 تسلا در شرایط تنش آبی، سبب بهبود عملکرد گل و بهره‌وری مصرف آب شده و تیمار آبیاری بهینه این گیاه در شرایط گلدانی آبیاری مغناطیسی به میزان ظرفیت زراعی است. به‌هرحال برای کاربرد این تنش‌ها در سطح مزرعه، نیاز به پژوهش‌های بیشتری است. به‌منظور ارزیابی اثرات کم­آبیاری بر عملکرد و بهره­ وری آب ذرت دانه­ ای در شرایط آب و هوایی گرگان، آزمایشی به‌صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه عراقی محله گرگان در سال 1400 انجام شد. عامل اصلی کم­آبیاری در چهار سطح (100% (شاهد)، 75%، 50% و 25% نیاز آبی) بر اساس نمونه­برداری خاک برای تعیین رطوبت و آبیاری با روش قطره‌ای (نوار تیپ) انجام شد و عامل فرعی چهار رقم ذرت (SC703،SC704، ZP548،BK50 ) بود.

“ساداتی نژاد” در جمع خبرنگاران:

امروزه از فناوری اطلاعات برای اجرای تجارت آنلاین محصولات مجله خبری گل و گیاه استفاده می شود. فناوری اطلاعات می تواند ورودی های مختلفی مانند آب، آفات، کود و دانه را بهینه کند. می­ توان از فناوری اطلاعات برای آموزش و ترویج مناسب و پیشرفته هرچه بهتر در کشاورزان شود.

سیاست توسعە کشاورزی، حفر چاە‌های عمیق و نیمە عمیق با مجوز و بدون مجوز را نیز در پی داشت کە حدود ٩٠٠ هزار حلقە گزارش شدە است. این تعداد چاە تأثیرات جبران‌ناپذیری را بر آبخوان‌ها گذاشتە، به طوری کە کسری تجمعی منابع آبی زیرزمینی کشور به ١٣٢ میلیارد متر مکعب رسیدە است که حدود ۱١٠ میلیارد متر مکعب از این کسری در طی ۲۰ سال اخیر اتفاق افتاده و هر ساله نیز رقمی در حدود هفت میلیارد متر مکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می‌شود. میزان بارش‌ها در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۴۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته است. علاوه بر کاهش بارش، به دلیل تغییر اقلیم؛ الگوهای بارش، توزیع زمانی و مکانی بارندگی‌ها نیز تغییر یافتە و امسال شاهد افزایش شدید درجە حرارت در اوایل بهار نیز بودیم کە میزان تبخیر و تعرق را افزایش داد. در سال جاری زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ سطح زیر کشت محصولات زراعی حدود ١٢ میلیون هکتار گزارش شدە کە در این بین سطح زیر کشت گندم از محصولات زراعی مهم و استراتژیک بیش از شش میلیون هکتار بود کە حدود ۷۰ درصد آن به صورت دیم کشت شدە و تولید در آن به طور مستقیم وابستە بە بارش است. شهر لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال اتخاذ رویکرد جدیدی برای حفاظت از منابع آبی است.

http://ahwaz-music.ir