خاک مناسب کشاورزی چیست؟ انواع خاک کشاورزی- مواد تشکیل دهنده خاک- راگا تجارت | gold-flower

درختان مرکبات، وقتی با سخت کفه های رسی یا سطح آب زیرزمینی برخورد می کنند معمولا رشد ریشه شان را اصلاح می کنند و نوک ریشه های آنها ممکن است بدشکل و معیوب شود همچنانکه آنها سعی می کنند درون لایه های فشرده خاک نفوذ و رشد کنند. مواد آلی خاک شامل هر نوع مادهای با اساس کربن آلی از بقایای گیاهی تازه افزوده شده به خاک تا هوموس کاملا تجزیه شده یا کمپوست می باشد. در حالت طبیعی، خاکهای نمادین مرکبات ممکن است شامل بیشتر از 5درصد ماده آلی باشند اما پس از کشت، مواد آلی به تدریج کاهش می یابد و در نهایت در حدود 1 تا 2 درصد در یک باغ بالغ مرکبات ثابت باقی می ماند. به طور کلی، هر چه مواد آلی خاک بیشتر باشد ظرفیت نگهداری آب در خاک نیز بیشتر می باشد. بدنه این نوع گلدان های پارچه ای اجاره ی عبور و مرور اکسیژن را در تمامی بخش های خاک می دهد و این امر موجب می گردد ریشه ها در بهترین حالت تنفسی خود قرار بگیرند و در نهایت کل گیاه روند رویشی مطلوبی داشته باشد. برای اصلاح این نوع خاکها میتوان از خاک رس , کود آلی و خاک برگ استفاده نمود.

  • باکتری به نام ریزوبيوم اغلب در خاک حضور دارند اما شما می توانید یک ماده تلقیح ریزوبیوم مطمئن را خریداری کنید.
  • و همچنین سطح اب زیر زمینی و نوسان ان ،درجه مانداب سطح و زمان رخداد انو… تعیین خواهد شد.
  • این یک ویژگی های ایده آل برای باغبانی، چمنزارها و درختچه ها است.
  • این نوع خاک در باتلاق های جنگل های پر بارش پیدا می شود.

ذراتی که رس را تشکیل می دهند بسیار خوب و بهم پیوستگی خوبی دارند و این باعث میشود که فضای هوا بسیار کمی موجود باشد . برای تعیین كلاس بافتی خاك با دانستن نسبت وزنی هر یك از ذرات در یك تن خاك، از دیاگرام خاصی موسوم به مثلث بافت خاك استفاده می كنند. رابطه تجمعی ذرات خاك (شن، سیلت و رس) را ساختمان خاك می‌گویند. نمونه را از بخش هایی از خاک بردارید که گیاه در آن می کارید. از گودال ها و مکان های پر شاخ و برگ هم نمونه جمع نکنید.

مشکلات عمده کشاورزان در رابطه با خاک کِشت

جهت اصلاح این نوع خاکها از کودهای آلی و معدنی استفاده میشود. خاک برگ معمولی از تجزیه برگهای مختلف گیاهان حاصل میشود. آنها جمع آوری و در گودالی به عمق های مختلف ریخته و بعد از مدتی در اثر تخمیر پوسیده و به خاک برگ تبدیل میشوند. برای اینکه تخمیر سریعتر انجام پذیرد، روی آنها را با خاک پوشانده و هر چند روز یکبار خاک را آبیاری مجله خبری گل و گیاه میکنند، و به هم میزنند، و بعد از چندین ماه تا یکسال، این برگ ها پوسیده میشود . سپس آنها را سرند می کنند، و بصورت خاک نرم قهوه ای در می آورند، و با سایر خاکها مخلوط میکنند، و مورد استفاده قرار میگیرد. آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل‌شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می‌رسد.

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

برای استفاده بهتر از عناصر موجود در خاک و مصرف بهینه کودها بهتر است از آمایشگاه خاک کشاورزی اسفاده کنید و حتما پارامترهای آن را با فردی مطلع در میان بگذارید. • اندازه Ph خاک به میزان نیتروژن و گوگرد واکنش نشان میدهد. حال که این عناصر متحرک هستند و با آبشویی (بارش و آبیاری های سنگین) امکان نفوذ به عمق های پایینتر را دارند پس نمونه برداری در این زمان برای اندازه گیری Ph توصیه نمیشود.

کنترل خاک مناسب برای رشد گیاه

پیش از معرفی انواع خاک ها باید گفت که دسته بندی یک خاک با توجه به بافت آن که شامل خواص شیمیایی و فیزیکی و همچنین نفوذپذیری و وزن مخصوص آن میشود اتفاق می افتد. بدیهی است که خواص هر یک از دسته بندی ها نیر با هم فرق میکند. خلل و فرج در واقع همان فضای خالی بین ذرات خاک است که راه های ارتباطی هوا و آب برای رسیدن به ریشه را درون خاک تشکیل میدهد. بسته به نوع خاک و فضای خالی موجود در بین ذرات آن، جذب آب و نگهداری آن بین ذرات خاک می‌تواند متفاوت باشد.

http://ahwaz-music.ir