خاک مناسب کشاورزی :: داروخانه گیاهپزشکی باغبان | gold-flower

با این حال ، خاک لومی نیاز به مدیریت دقیق دارد تا از تخلیه و خشک شدن آن جلوگیری کند. استفاده از مالچ و افزودن کمپوست و مواد مغذی آلی برای حفظ شادابی خاک ضروری مجله خبری گل و گیاه است. خاک لومی، ترکیبی از شن و ماسه، گل و لای نسبتا یکدست، دارای بافتی ریز و کمی مرطوب است. این یک ویژگی های ایده آل برای باغبانی، چمنزارها و درختچه ها است.

انواع خاک؛ آشنایی با طبقه بندی، بافت و خواص خاک‌ها

در مناطق غرقابی به دلیل حضور بالای مواد آلی که حتی به بیش از هشتاد درصد می سد خاک های الی گفته می شود. این خاک ها منبع خوبی برای افزایش مواد آلی در خاک های معدنی هستند و با نام تورب یا پیت گفته می شود. و نیاز چندانی به مواد آلی مثل هیومیک اسید بای تامین مواد الی ندارند. از انواع خاک آلی می توان به پیت ماس ، کوکوپیت ، خاک برگ اشاره کرد. خاک های آلی به علت حضور مواد الی م جز خاک های مناسب کشاورزی و کشت گیاهان است. خاک های کشاورزی برای پرورش محصولی بهتر باید مواد مغذی بسیاری داشته باشند.

منافذ درشت كه هوا در آنها جای دارد و منافذ ریز كه محل نگهداری آب در خاك است. آب و خاك همراه با مواد محلول در آن، «محلول خاك» را تشكیل می دهد. چگونگی به هم پیوست ذرات معدنی و آلی خاک را به یک دیگر که فرم و شکل خاصی به آن می دهد ساختمان خاک گویند.

http://ahwaz-music.ir

PH کمتراز 4، خیلی اسیدی و برای کشت بیشتر ارقام مرکبات نامناسب است. شدید رشد ریشه مرکبات، تخلیه کربوهیدرات های ریشه، پوسیدگی بیشتر ریشه های تغذیه . گاهی اوقات تسطیح زمین، خاک سطحی مناطق مرتفع تر را به مناطق پست تر انتقال می دهد که موجب می شود خاک زیرین نامناسب در سطح قرار گیرد. خاک قلیایی به خاکی گفته می‌شود که PH آن بالای ۷ باشد و در بیشتر مناطق کشور به دلیل وجود داشتن عناصر معدنی و شیمیایی در داخل خاک , PH خاک ها بالای ۷ میباشد . بقایای گیاهان که مخصوصا از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود .

  • آب و مواد مغذی به راحتی جریان می یابند اما در آنها نگهداری نمی شود.
  • مواد آلی هم با مواد غیر آلی ترکیب می شوند تا خاک ایجاد شود.
  • معمولا پس از احداث باغ ، اصلاح حاصلخیزی خاک های با اهک زیاد و مواد الی کم ،بسیار مشکل است .
  • این کار زحمت بیشتری دارد، اما سریع تر از ایجاد کمپوست است.
  • خاک گچی در مقایسه با خاکهای دیگر دانه ای بزرگتری دارد و به طور کلی سنگی است.
  • بهترین زمان نمونه گیری زمانی است که فاصله قابل توجهی با آخرید کوددهی شما داشته باشد.

هرچه میزان شوری بیشتر باشد، میزان هدایت الکتریکی نیز بالاتر است. خاک های کشاورزی در نهایت تعیین کننده میزان بهره وری در واحد سطح و کیفیت محصولات می باشند. یک خاک غنی از مواد و عناصر غذایی میتواند شما را تبدیل به یک کشاورز نمونه کند که بیشترین برداشت و بهترین محصول را روانه بازار می کند.

درباره نویسنده: شرکت سبزینه کشت