جشنواره لاله‌های دره اسکاگیت زود آغاز می‌شود، زیرا سه مزرعه محلی در این ماه افتتاح می‌شوند


جشنواره لاله‌های دره اسکاگیت سالانه هزاران گردشگر را به دلیل مزارع درخشان لاله‌های شکوفه‌دار در رنگین کمانی از رنگ‌ها به خود می‌آورد. امسال، جشنواره آخر هفته عید پاک آغاز می شود زیرا سه مزرعه در نظر دارند افتتاح شوند. از آنجایی که جشنواره رنگارنگ کمتر از یک ساعت با بلینگهام فاصله دارد، این…

منبع