جدید: سانتینی “جیندا رد”

دسترسی
Santini Jinda Red در حراجی های Rijnsburg، Naaldwijk و Aalsmeer موجود است. ریچارد ون شی، پرورش دهنده سانتینی، 25000 قطعه در هفته عرضه می کند.

ریچارد ون شی، پرورش دهنده سانتینی: “تجارت مشتاقانه است. جیندا قرمز در میان سانتینی ها به عنوان گل رز در نظر گرفته می شود. این تنوع کاملاً با تقاضای رو به رشد بازار برای سانتینی های با کیفیت مطابقت دارد. به خصوص برای دوره کریسمس آینده، رنگ قرمز بسیار مرتبط است. عمر گلدان بسیار عالی است و ساقه ها قوی هستند.”

این هفته، ریچارد ون شی، پرورش دهنده سانتینی، همراه با پرورش دهنده Floritec Santini، “Jinda Red” را معرفی می کند.

جیندا رد یک پومپون زیبا با رنگ قرمز مخملی است. اولین واکنش ها نسبت به تجارت بسیار مثبت است. رنگ قرمز زیبا و شکل گل چشمگیر است.منبع