ثبت نام EnergiekEvent در 2 ژوئیه 2024 باز شدگلخانه به عنوان منبع انرژی، دانشگاه واگنینگن و تحقیقات BU گلخانه باغبانی، مرکز بهبود دلفی، نورپردازی گیاهان و باغبانی گلخانه هلند، رویداد Energiek 2024 را در روز سه شنبه، 2 ژوئیه برگزار می کنند.

یک بار دیگر می توانید در کارگاه های مختلف شرکت کنید و از پروژه های گلخانه های دانشگاه و تحقیقات Wageningen و مرکز بهبود دلفی بازدید کنید. علاوه بر این مؤسسات دانش، Plant Lighting نیز به این رویداد و برنامه کمک می کند. جنبه های مختلف رشد جدید، CO2، روشنایی LED، گرمای پایدار و گلخانه های جدید با انرژی کارآمد مورد بحث قرار گرفته است. ثبت نام کنید و برنامه خود را بسازید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه و ثبت نام اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر:
دلفی

تاریخ انتشار:

منبع