توافقات اکوادور با چین و کاستاریکا به حالت تعلیق درآمد
منبع