به یادگیری بیشتر در مورد کشت LED ادامه دهید: "کدام دستگیره ها را می توانید بچرخانید، و چگونه این کار را انجام می دهید؟"


بعدازظهر چهارشنبه خانه‌ای پر از جمعیت را در دلفی در بلیزویک دیدیم. با بیش از 220 ثبت نام، ظرفیت LightEvent تکمیل شد. چیزهای زیادی برای بحث وجود داشت، همانطور که میزان دسی بل در طول استراحت قهوه نشان می دهد. در طول افتتاحیه عمومی، جمعیت به تماشای چهره هایی نشستند که کورنه ون…

منبع