بریتانیا: مهدکودک گیاهان محلی در نزدیکی Romsey پس از 30 سال فعالیت تعطیل می شود


خانواده انتخاب پلنتز در تیمزبری به مدت 34 سال پس از تصمیم مالکان، راجر و مری ساویج، برای بازنشستگی به مردم محلی خدمت کرده است.

منبع