بررسی اجمالی سال ویژه 2022: گزارش های عکس


پس از یک سال تقریباً بدون نمایشگاه، سال 2022 اولین سالی است که تقریباً تمام نمایشگاه های برنامه ریزی شده می توانند ادامه داشته باشند. در زیر مروری بر گزارش‌های تصویری منتشر شده، هم از نمایشگاه‌هایی که بازدید کردیم و هم نمایشگاه‌هایی که عکس‌هایی از آن‌ها دریافت کردیم، را مشاهده می‌کنید. لذت بردن! و مشتاق دانستن چیست…منبع