بحران انرژی در اروپا باعث افزایش صادرات گل شده است

به دلیل تولید محدود در اروپا، ارسال گل به کشورهای اروپایی در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. بحران انرژی اروپا که به دلیل درگیری روسیه و اوکراین به وجود آمده است، صنعت گل و گیاه کشورهای اروپایی را ویران کرده است.

طی سه ماهه اول سال مالی جاری، اتیوپی بیش از 977 میلیون دلار از صادرات تولید کرد که تنها 87 درصد از برنامه ای را که دولت برای همان دوره پیش بینی کرده بود، محقق کرد. صادرات قهوه با صادرات 20853 تن قهوه به ارزش 426 میلیون دلار بیش از 43 درصد از کل درآمد صادراتی را در این دوره به خود اختصاص داده است.

کشاورزان اروپا اکنون با بحران انرژی مواجه هستند که برای ما فرصتی است. هزینه حمل و نقل هوایی ما حتی بهتر از سایر کشورهای تولید کننده مانند کنیا است. با وجود خطوط هوایی اتیوپی و نیرومندی مزارع، ما اکنون در مکان بهتری هستیم.

مقاله کامل را در www.thereporterethiopia.com بخوانیدمنبع

مدیر اجرایی انجمن، Tewodros Zewdie، گفت که بحران در کشورهای اروپایی فرصت‌هایی را برای اتیوپی به ارمغان می‌آورد و این محصول را به دومین منبع بزرگ ارز خارجی بعد از قهوه تبدیل می‌کند.

هزینه های روشنایی و گرمایش گلخانه ها در کشورهایی مانند هلند، یکی از تولیدکنندگان عمده گل و سبزیجات تازه اروپا، بسیار بالا می رود. برخی از کشاورزان به سادگی تسلیم می شوند، در حالی که برخی دیگر در ادامه روند کاهش عملکرد مشکل دارند. هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان باغبانی اتیوپی از توسعه جدید استقبال می کند.