ایالات متحده (WI): گلخانه دانش آموزان DeForest برای جامعه رشد می کند


اعضای DeForest FFA میزبان فروش گیاهان خود از گلخانه در دبیرستان DeForest Area با گوجه فرنگی، فلفل، گل و موارد دیگر بودند. کاشت چند هفته پیش آغاز شد و برخی از اعضای فدراسیون فوتبال از آن زمان مشغول بودند، از جمله دامیان هینریکس، که حدود یک ساعت در روز برای مراقبت از گلخانه و…

منبع