ایالات متحده (OH): شرکت گل Wildroot در میان کمبود گل به موفقیت دست یافت


برخی از عرضه کنندگان گل هنوز دردهای کمبود گل را تجربه می کنند. اما یکی از تامین کنندگان گل ماریتا سود می برد. لیندسی بیهل، مالک شرکت گل وایلدروت، گفت که کمبود ناشی از مشکلات زنجیره تامین و تعطیلی یا انتقال مزارع است – مانند مزارع در کالیفرنیا که در حال توسعه هستند.منبع