ایالات متحده (FL): اقتصاددانان UF خسارات گلخانه ای ناشی از طوفان ایان را 195.4 میلیون دلار تخمین می زنند.


پس از ماه‌ها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، اقتصاددانان دانشگاه فلوریدا برآورد خسارات کشاورزی ناشی از طوفان یان را اصلاح کردند: 1.03 میلیارد دلار. این عدد تخمینی از ارزش کل محصولات فصلی، محصولات دامی، نهالستانی و آبزی پروری است که برداشت نمی شوند یا…منبع