ایالات متحده (CT): مزرعه گل لاله در پرستون برای فصل با بیش از 700000 شکوفه افتتاح شد.


مزرعه گل لاله پرستون از 19 آوریل برای این فصل باز است و بیش از 700000 شکوفه آماده برای چیدن است. Wicked Tulips Flower Farm یک مزرعه گل فصلی با سه مکان در سراسر نیوانگلند است: دو در رود آیلند و یکی در کانکتیکات. لوکیشن پرستون Wicked Tulips…منبع