انواع خاک؛ کدام خاک برای کدام گیاه مناسب تر است؟ جالیزان | gold-flower

ذخایر سیلت می تواند بسیار حاصلخیز باشد و بستر بسیاری از گیاهان مانند تالاب های اطراف رودخانه می سی سی پی یا کشاورزی نزدیکی رودخانه نیل است. خاک شنی در بهار سریع گرم می شود و تمایل به نگهداری مواد مغذی کمتری دارد زیرا این مواد غالباً شسته می شوند. شرایط، معمولا ریشه های بیشتر ارقام مرکبات، خپل و کوتاه شده و رشد آنها به شدت کاهش می یادث.

  • همان قدر که مهم است در ابتدا خاک خوبی برای گیاهانتان تهیه نمایید همان میزان نیز نگه داری از آن تاثیربسزایی در روند رشد گیاهان دارد.
  • از ورمی کمپوست به عنوان کود برای تقویت خاک استفاده می شود.
  • یکی از علل کمبود آهن در خاک وجود بیش از اندازه عنصر روی می باشد؛ زیرا روی از جذب آهن جلوگیری میکند.
  • گلها به خاكهای حاوی مواد آلی مانند خزه ها ​​نیاد دارند تا زهكشی مناسبی داشته باشند.
  • مقدار و شکل کربنات کلسیم (کل و فعال) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر دارد.

خاکهایی گچی، لایه ای از ذرات سفید ماسه مانند در کف ظرف باقی می گذارند و آب رنگ خاکستری کم رنگ خواهد بود. در خاکهای شنی آب کاملاً شفاف می ماند و بیشتر ذرات در ته ظرف می مانند. این خاک را توده متراکم قهوه‌ ای تا سیاه ‌رنگ خزه‌ ها و گیاهانی که بطور ناقص تجزیه شده‌اند تشکیل می دهند. به عبارتی این خاک متشکل است از نوعی خزه که در مرحله ای از چرخه عمر خود به خاک تبدیل شده است. عبارت است از ترتیب و نحوه قرار گرفتن ذرات تشکیل دهنده خاک.

خصوصیات یک خاک حاصلخیز کشاورزی

خاک لومی یک خاک ایده آل است که دارای نسبت متعادلی از رس، شن و سیلت میباشد. 12 نوع بافت خاک وجود دارد که در این نمونه آزمایش بافت خاک از نوع لومی شنی می باشد. خاک های مناسب برای زراعت دیم خاک هایی هستند که دارای بافت تقریبا رسی یا رسی شنی یا لیمونی باشند، زیرا خاصیت نگهداری آب و ذخیره رطوبت و مواد غذایی در این خاک ها زیاد است. پس از اینکه خاک باغ و زمین کشاورزیتان را به یکی از آزمایشگاه های خاک کشاورزی تهران یا کرج سپردید، نتیجه ای به شما داده می شود که تمامی مواردی که می خواهید در آن ذکر شده است. این نتیجه به درستی و با کمک کارشناسان در این زمینه تفسیر شود. چرا که تمامی آنچه در نتیجه آزمون و آزمایش خاک کشاورزی در استان تهران، البرز و کرج ذکر شده است به هم وابسته است.

تفسیر و آنالیز نتیجه آزمایش خاک کشاورزی

مخلوط کردن آن با مواد آلی کمپوست شده معمولاً برای بهبود زهکشی و ساختار آن ضمن افزودن مواد مغذی لازم است. خاک شنی به مجله خبری گل و گیاه مکمل های آلی و یا سایر ترکیبات کود آلی نیاز دارد. درختان میوه، درختان زینتی و بوته ها در خاک های رسی رشد می کنند.

تمام عناصر ریز مغذی به مقدار خیلی کم برای مصرف گیاهان مورد نیاز است ام همن مقدار کم در صورت نبود باعث ایجاد اختلال در رشد گیاه می باشد. درصد اشباح خاک در ازمایش خاک کشاورزی پارامتری است که نشان می دهد ۱۰۰ گرم خاک چه مقدار آب را جذب می‌کند تا به حد اشباع برسد. بسیاری از گیاهان خاک کمی اسیدی را ترجیح می دهند، در صورتی که هیچ گونه اطلاعات دیگری ندارید، pH 6.5 را در نظر بگیرید. پرلیت، در فروشگاه های کشاورزی در دسترس است، و برای همه ی انواع خاک مفید است، مخصوصا برای خاک های رسی، که عمدتا بعنوان ذرات فوق العاده بزرگ عمل می کنند. تراشه های شاخه های درخت یا تراشه های کوچک از شاخه های کوچک بیشترین میزان مواد مغذی را در هنگام بهبود و اصلاح خاک دارند. از چوب جدید استفاده نکنید، زیرا می تواند سطح نیتروژن خاک را کاهش دهد.

http://ahwaz-music.ir