اسپانیا: کارخانه جدید برای IDM


IDM، یکی از شرکت های پیشرو در تولید ماشین آلات برای کارهای گلخانه ای، زیرساخت جدیدی را افتتاح کرد. سازه جدید در مدرن ترین مرکز صنعتی آلمریا ساخته شده است. “با گسترش سطح جدید، ما این فرصت را داشتیم که تمام فرآیندهای تولید را مدرن و خودکار کنیم تا بسیار بیشتر …منبع