استفاده از پهباد در تولید گل شاخه بریدهیک وبینار:

علاقه فزاینده ای به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در تولید گل شاخه بریده به عنوان راهی برای کاهش مسائل مربوط به نیروی کار و هزینه های مربوط به شناسایی آفات و بیماری ها، نظارت بر استرس، کاربرد آفت کش ها، فشرده سازی خاک و موارد دیگر وجود دارد. پهپادها ممکن است راهی برای بهبود دقت در تشخیص استرس و کاربردهای اسپری فراهم کنند و به شیوه‌های تولید پایدارتر کمک کنند.

این وبینار اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از پهپادها و سایر پهپادها در تولید گل شاخه بریده، کارهای فعلی در حال انجام برای پیاده سازی و بهبود استفاده از پهپادها در گلکاری و آینده پهپادها و سایر پهپادها در سیستم های تولید گل ارائه می دهد.

برای ثبت نام در رویداد اینجا کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر
موقوفه گل آمریکایی
تلفن: +1 (703) 838-5211
www.endowment.org

تاریخ انتشار:

منبع