اریک لیوواردن وظایف پیتر پرسون را در گروه Beekenkamp بر عهده می گیرد

به دلیل درگذشت غیرمنتظره پیتر پرسون، یک جای خالی در هیئت مدیره گروه Beekenkamp ایجاد شده است. گروه Beekenkamp در تلاش است تا این جای خالی را در اسرع وقت پر کند. اریک لیوواردن در حال حاضر وظیفه پیتر پرسون را بر عهده می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر:
گروه Beekenkamp
www.beekenkamp.nlمنبع

اریک لیوواردن عضو هیئت نظارت گروه Beekenkamp است. اریک بیش از 20 سال به عنوان مدیر مالی Royal FloraHolland فعال بوده است. اریک به همراه An Beekenkamp، Marc Driessen و Peter Zaat هیئت مدیره گروه Beekenkamp را در دوره آینده تشکیل خواهند داد.