آنچه که درباره‌ی خاک مناسب برای کشاورزی نمی‌دانید ماه کشت | gold-flower

این بافت خاک است که خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را در راستای حاصل خیزی و وزن مخصوص و نفوذ پذیری در نظر می گیرند. انواع خاک حاصخیز کشاورزی بسته به بافت خاک، خواص مختلفی دارند. ذرات رس دارای قطری بسیار کوچک می باشند و در حدود پنجاه درصد خاک را تشکیل می دهند.

http://ahwaz-music.ir

دوم به این علت که در صورتیکه نتیجه آزمایش خاک، کمبود برخی عناصر را نشان بدهد میتوان در کوددهی پاییزی و بهاری مکملهای لازم را به خاک اضافه نمود. شوری خاک آزمایش خاک کشاورزی در آزمایشگاه به وسیله مجله خبری گل و گیاه EC متر سنجیده می‌شود و تحت عنوان هدایت الکترونیکی نامیده می شود. این پارامتر در این برگه ی آزمایش خاک کشاورزی بررسی نشده اما یکی از پارامترهای مهم در خاک ظرفیت تبادل کاتیونی می باشد.

  • كشاورزان با دانش بومي و تجربيّات خود خاك را به دو بخش تقسيم مي نمايند خاك سطح الارض و خاك تحت الارض.
  • این درحالی است که شهر نشینی یکی از دلایل مهم خسارت به کشاورزی و زمین به حساب می آید.
  • چون ریشه ها باید فضای کافی برای رشد داشته باشند و دچار مشکل نشوند.
  • حداقل باید از 12-8 نقطه زمین نمونه‌برداری اکنید و از هر عمق (0-30 و 30-60) در هر نقطه از ۳۰۰ تا 5۰۰ گرم برداشت خاک کنید.
  • حضور رس سبب تغییر خاصیت خاک های ماسه ای می شود و این نوع خاک آب را بیشتر در خود نگه می دارد تا خاک های ماسه ای که رس ندارند.

علت های زیادی برای پایین آمدن کیفیت خاک در طول زمان وجود دارد اما بافت و کیفیت خاک دو موضوع متفاوت هستند. بافت خاک را می توان کنترل کرد و با در نظر گرفتم میزان ماسه، رس، لوم و سنگریزه قابل بررسی هستند. خاک شنی قادر به حفظ مواد مغذی نیست پس باید مواد آلی به آن اضافه شود. خاک های سیلتی و لومی برای رشد بسیار مناسب هستند و نیاز به رسیدگی کمتری دارند.

بنابراین به گونه ای بهتر از زمین را به بخش های مختلفی تقسیم کرده و از تمام بخش ها نمونه بردارید. اگر زمین کشاورزی بزرگی دارید که در هر قسمت آن محصول جداگانه ای می کارید باید از تمامی بخش های آن نمونه جداگانه ای جمع کنید. به سایت هوکارو خوش آمدید، این سایت خانه کشاورزی شماست, سایت هوکارو میتواند پاسخ شما را در باره انواع کشت های کشاورزی بدهد. حتما از مطالب سایت استفاده کنید سعی ما بر این است که مطالب به روز و کاربردی رو به شما ارایه دهیم. خاک کمپوست از منابع گوناگونی چون بقایای گیاهان، بقایای حیوانات و زباله های شهری به دست می آید.

کنترل کردن خاک مناسب برای کشاورزی و رشد گیاهان

فرسایش در اثر عدم کنترل اسیدیته و همچنین رطوبت زیاد یا خشکی زیاد اتفاق می افتد. همچنین روش های غلط آبیاری و عدم استفاده از سایبان نیز میتواند سبب پوسیدگی خاک و فرسایش شود. پیت ماس را باید اساس خاک های کشاورزی دانست که همواره نسبت به درصد دو نوع دیگر باید همواره غالب باشد. پیت ماس حاوی مواد اولیه حیاتی برای رشد گیاه و محافظتی در برابر شوری و سایر آلودگی های خاک می باشد. برای داشتن یک خاک حاصلخیز توجه ویژه به پیت ماس امری الزامی است و باید دقت داشت که نسبت آن از دو عنصر مهم دیگر خاک یعنی کوکوپیت و پرلیت بیش تر باشد. در این بین، مواد ارگانیک کمتر از 10 درصد خاک کشاورزی را تشکیل می‌دهند و به دو دسته‌ی مواد ارگانیک زنده و غیرزنده تقسیم می‌شوند.

فروش کود کشاورزی