آموزش باغبانی، گلکاری و محوطه سازی برای دانشجویان و مربیان ITIs لاداخیادداشت تفاهم (MoU) این هفته بین ماموریت توسعه مهارت لاداخ (LSDM) و موسسه تحقیقات کشاورزی هند (ICAR-IARI) در پوسا، دهلی نو امضا شد که نشان دهنده آغاز تلاش های مشترک با هدف سود متقابل در تحقیقات و آموزش کشاورزی است. .

اهداف اولیه این همکاری شامل ارائه قرار گرفتن در معرض و انجام آموزش های کوتاه مدت ارزش افزوده در باغبانی، گلکاری و محوطه سازی برای دانشجویان و مربیان موسسات آموزش صنعتی (ITIs) Ladakh (Leh/Kargil) در ICAR-IARI است. علاوه بر این، ICAR-IARI به عنوان یک مشاور فنی برای ارتقاء زیرساخت آزمایشگاهی تجارت باغبانی و گلکاری در ITIهای دولتی در Leh و Kargil خدمت خواهد کرد.

زمینه های کلیدی همکاری که در تفاهم نامه ذکر شده عبارتند از:

  • تسهیل طرح‌های «تحقیق کاربردی» در ITI با تمرکز بر رویه‌های باغبانی و گل‌کاری در ارتفاعات بالا.
  • بررسی فرصت ها برای تبادلات آکادمیک و فرهنگی در آموزش، پژوهش و سایر فعالیت های مرتبط.
  • ارائه آموزش های تخصصی در زمینه تجارت باغبانی، گلکاری و محوطه سازی برای دانشجویان و مربیان ITI.
  • ایجاد یک سلول تحقیقاتی عملی اختصاص داده شده به تجارت باغبانی، گلکاری و محوطه سازی در ارتفاعات در ITI در Leh و Kargil.

مراسم امضای قرارداد و بحث های بعدی در مورد نقشه راه آینده همکاری با حضور؛ خانم Padma Angmo، IIS، کمیسر/دبیر آموزش فنی و توسعه مهارت، Ladakh. دکتر سی ویسواناتان، مدیر مشترک (تحقیق) ICAR-IARI; دکتر BS Tomar، رئیس و استاد بخش علوم سبزیجات، ICAR-IARI. دکتر مارکاندی سینگ، رئیس و دانشمند اصلی، بخش گلکاری و محوطه سازی، ICAR-IARI. دکتر OP Awasthi، رئیس و دانشمند اصلی، میوه ها و فن آوری باغبانی، ICAR-IARI; دکتر پرامود کومار، Incharge PME، ICAR-IARI. دکتر مرتضی حسن، دانشمند اصلی، مرکز فناوری کشت حفاظتی، ICAR-IARI; ش. عابد حسین، سرپرست ITI; و ش. Thinles Wangchuk، سرپرست ITI Leh.

این همکاری نشان دهنده گامی مهم در جهت ارتقای آموزش کشاورزی و قابلیت های تحقیقاتی در لاداخ و تقویت توسعه پایدار در منطقه است.

منبع: ladakh.gov.in

تاریخ انتشار:

منبع