آماده سازی آزمایشات بهار کالیفرنیا در نوسان کامل


آماده‌سازی برای آزمایش‌های بهار کالیفرنیا در حال انجام است، زیرا قرار است از چهارشنبه، 29 مارس تا یکشنبه، 2 آوریل 2022 ادامه یابد. در 10 مکان در سراسر کالیفرنیا، نزدیک به 40 پرورش‌دهنده جدید، هیجان‌انگیز و بالقوه مفاهیم و مفاهیم جدید خود را ارائه خواهند کرد. . مشتاق دریافت تاثیری از…منبع