آزمایش خاک کشاورزی ، آزمایشگاه خاک کشاورزی ، آنالیز خاک کشاورزی ، نمونه برداری خاک | gold-flower

متر، بافت یکنواخت و زهکشی خوب در لایه های تحتانی، عمق آب زیرزمینی پایین تر از 150 سانتی متر در تمام طول سال، مناسب ترین خاکها برای کشت مرکبات هستند. بیشترین ریشه های مرکبات در عمق 80– 70سانتی متری تجمع می یابند. پژوهش های انجام شده در خاک های عمیق سنگریزه دار نشان داده است که در خاک های با بیشتر از 15درصد سنگریزه، عملکرد مرکبات کمتر از 50درصد خاکهای بدون سنگریزه با عمق یکسان می باشد. یکی از بخش های مهم کنترل خاک کشت مربوط به ph خاک است که می بایست بررسی روتین صورت بگیرد. در صورتی که وضعیت ph با شرایط گیاه و به درستی تنظیم شده باشد گیاه این رویکرد را دارد که بتواند املاح آب و کود را بهتر جذب کند. معمولاً برای اینکه این بررسی در خاک بستر کشت صورت بگیرد نیاز به ph سنج و همینطور بافر افزایش دهنده و کاهش هنده است.

روش نمونه گیری آزمایش خاک کشاورزی

با داشتن مقدار هريك از ذرات خاك به وسيله مثلث بافت خاك نوع بافت خاك از نظر خاك شناسي تعيين ميشود. علائم ظاهری شوری شامل برنزه شدن برگها، ریزش برگها، کلروز برگها (مشابه کلروز ناشی از آهن)، برگهای کوچک، میوه های کوچک، ریزش برگها و خشکیدگی سرشاخه های جوان است. نتایج آزمایش های مختلف نشان داده که معمولا درصد سدیم تبادلی بیشتر از5 درصد موجب توقف رشد مرکبات می شود. کاهش فضای منافذ، افزایش جرم مخصوص ظاهری و افزایش استحکام خاک در این لایه شخم، موجب افزایش پایداری مکانیکی خاک و کاهش نفوذ ریشه به این لایه ها میشود. بخش دوم خلل و فرج است که در واقع یک سری فضاهای خالی بین ذره های جامد خاک است که سبب می شود هوا و آب به ریشه گیاهان منتقل شود.

مواد آلی موجود در خاک بقایا و بازمانده گیاهان و جانوران هستند. اهمیت این پارامتر که گاهی با درصد کربن آلی هم عنوان میشود در نقش آن در حاصلخیزی خاک و ممانعت از فرسایش خاک است. همانگونه که انتظار میرود خاکهای کشور بجز نوار حاشیه دریای خزر از نظر درصد مواد آلی به شدت فقیرند و معمولاً کمتر از نیم درصد مواد آلی دارند.

  • بسیاری از کشاورزان معتقدند تنها با خرید کود های ارگانیک میتوانند یک کشاورزی ایده آل داشته باشند، اما چنین نیست.
  • مقدار نسبی ذرات (شن، سیلت و رس) خاک را “بافت خاک” می گویند.
  • برای سلامت بیشتر خاک، ممکن است بتوانید مکمل های باکتری یا قارچی از یک فروشگاه عرضه کشاورزی خریداری کنید، البته اگر آنها مناسب برای گونه های گیاهی تان باشند.
  • این درخت اگر در خاک‌های شنی کاشته شود، محصول بیشتری خواهد داشت.
  • بنابراین افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی باید با به کارگیری روش های نوین کشاورزی ( مانند کشاورزی گلخانه ای و سیستم های آبیاری پیشرفته)انجام شود.

در یک خاک کشاورزی خوب و مناسب باید حدود ۴۵ درصد حجم خاک را مواد معدنی تشکیل دهد. ذرات درشت به عنوان اسکلت خاک عمل کرده و ذرات ریز نقش بسزایی در تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ایفا می کنند. فرسایش و شوری خاک را میتوان دو معضل بزرگ خاک های کشاورزی دانست.

http://ahwaz-music.ir

خاک خوب سرشار ازسه ماده مغذی اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. یک مشت خاک را در یک ظرف شفاف بریزید سپس آب اضافه کنید، خوب تکان دهید و سپس بگذارید چند ساعت بماند. خاک گچی در مقایسه با خاکهای دیگر دانه ای مجله خبری گل و گیاه بزرگتری دارد و به طور کلی سنگی است. اين گونه مواد براساس اندازه يا قطر به ذرّات زير تقسيم مي شوند. كشاورزان با دانش بومي و تجربيّات خود خاك را به دو بخش تقسيم مي نمايند خاك سطح الارض و خاك تحت الارض.

خاک آهکی